• es-edukacja.png
  • es-grupa.png
  • es-nauka.png
  • es-promocja.png
  • es-slajd1.png
  • es-slajd4.png
  • es-slajd5.png
  • es-szkolenia.png

 

Koło Naukowe Ergo-Student jest jednostką zrzeszającą studentów oraz pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego. Koło narodziło się z inicjatywy dr Grzegorza Dudarkiego oraz licznej grupy studentów chcących aktywnie zaangażować się w działalność związaną z propagowaniem ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Oficjalnie decyzją Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 28 grudnia 2010 Nasze Koło zostało zalegalizowane.

Działalność Koła Naukowego Ergo-Student opiera się na kilku głównych założeniach takich jak:

1. Rozpowszechnianie zasad ergonomii i bezpiecznej pracy. Propagowanie koncepcji ergonomicznego środowiska, jako standardu gwarantującego przyjazne i zdrowe otoczenie.

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz pogłębianie wiedzy w zakresie ergonomii, fizjologii pracy, antropometrii, prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Prowadzenie prac badawczych w zakresie dziedzin wymienionych w punkcie 2.

4. Umożliwienie studentom wymiany doświadczeń z pracownikami instytucji i firm związanych z ochroną pracy.

5. Rozbudzanie zainteresowań pracą badawczo-naukową, twórczą i samokształceniową.

6. Kształtowanie indywidualnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.

7. Stwarzanie form organizacyjnych i prawnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych.

8. Udzielanie pomocy w samodzielnej pracy naukowej studentów.

9. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła.

10. Stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach.

11. Przygotowanie kadry do przyszłej pracy w ośrodkach naukowo - badawczych lub naukowo - dydaktycznych.

12. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.